Brandövning på Södra Hällarna, tack för att ni kom och att ni finns. Ni är guld värda för oss på Gotland

01 02

SOM AVSLUT  – EN FOTBOLLSMATCH 😀 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12