Anmäl ert barn till vår kö

  1. Från vilken ålder kan jag ställa barnet i kö? Från nyfödd.
  2. När får jag veta om barnet får plats? En till två månader före önskat datum via e-post.
  3. Hur lång är kötiden? Svårt att bedöma. Det kan gå fort om den före tackar nej eller någon slutar mitt i en termin. I det stora hela fylls barngruppen på mellan maj till augusti då de blivande skolbarnen slutar.
  4. Har ni syskonförtur? Ja, det inskrivna syskonet måste vara kvar i verksamheten när syskonet skall börja. Har man syskon som man önskar plats till måste det stå i kö minst 6 månader innan önskat datum. Har man inte lämnat intresseanmälan skriftligt innan dess är det den vanliga köordningen som gäller.

Barn som stått kortare tid i kön kan gå före då vi inte kan stå med tomma platser och vänta på kö ordningen. Vi kontaktar den som står på tur (om barnet har åldern inne) och frågar om man vill börja tidigare, först därefter erbjuds plats till sökande.

OBS! Kontrollera att er e-postadress är korrekt.

För mer information ring:
070-384 24 49 till Södra Hällarna                                                                                                   

Anmälningsdatum (den dag anmälan skickas) = kö placering

    Intresseanmälan för